Postzegels verzamelen. Een hobby voor elke leeftijd.

MICHEL Europa-Katalog -2019

De diverse Michel Europa catalogi zijn ondertussen weer verschenen. Vanaf het eerste deel van de Michel Europa reeks worden alle catalogi geproduceerd met een nieuwe filatelistische database (PDB). Na vijf jaar van ontwikkeling kunnen we nu de vruchten plukken van het vele werk dat verricht is om de leesbaarheid en gebruiksgemak te verhogen. Dit is onder andere merkbaar bij de kolomtitels (de koppen op elke bladzijde). Vanaf nu bestaan de kopteksten uit de afkorting van een gebied, gevolgd door land en deelgebied plus jaartal en bladzijde. Dus nu lees je achtereenvolgens: "A-PO -Österreich Portomarken (1913) -385"en niet langer alleen "A -Österreich -385". De bekende "jaarbalken" zijn verdwenen wat een hoop ruimte scheelt

Band 1: Midden Europa

Midden Europa met de landen Liechtenstein, Oostenrijk, Zwitserland, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, de bureaus van de Verenigde Naties -Geneve en Wenen en als afsluiting West-Hongarije. Dit is een klein gebied dat in 1921 kortstondig onafhankelijk geweest is en dat nog het zelfde jaar tot Hongarije toetrad. Van alle gebieden vinden we de frankeerzegels en waar uitgegeven ook de dienst-port-luchtpost-en automaatzegels evenals allerlei andere uitgaven. Bij Zwitserland worden, onder andere, de zegels behandeld die uitgegeven zijn voor de diverse internationale organisaties die daar gevestigd zijn, zoals UPU, IOC etc. In dit deel zijn wederom, mede door het gebruik van de al eerder vermelde, vernieuwde database, vele redactionele verbeteringen doorgevoerd. Bij de klassieke uitgaven van Zwitserland en Oostenrijk vinden we veel prijsstijgingen maar ook bij de moderne uitgiften van deze eeuw Bij Hongarije zijn vooral bij de uitgaven uit de 60er jaren meer illustraties geplaatst. Met 17.200 afbeeldingen en 77.000 aangepaste noteringen in 1440 bladzijden is dit een catalogus die weer aan alle eisen voldoet.

Deel 2; Zuidwest Europa

Hierin Frans en Spaans Andorra, Frankrijk, Gibraltar, Monaco, Portugal, De Portugese Azoren en Madeira plus Spanje. De prijsnoteringen voor deze landen zijn intensief tegen het licht gehouden. Zo te zien is er door alle geledingen heen een lichte stijging merkbaar. Vooral de Franse luchtpostzegels zijn behoorlijk opgewaardeerd. Talrijke redactionele wijzigingen en verbeteringen zijn opgenomen. Door filatelistisch onderzoek van archieven is het mogelijk geworden om exacte uitgifte data, geldigheidsperioden en oplage cijfers voor de klassieke Portugese emissies te vermelden. Tevens zijn er bij Andorra gegevens vermeld van niet uitgegeven zegels. Ook dit deel is met zijn 18.000 afbeeldingen en 84.000 prijsnoteringen weer een gedegen en goed bruikbare catalogus. 

Deel 3; Zuid Europa

In dit derde deel van de Europa set vinden we in alfabetisch de volgende landen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Fiume, Italië, Joegoslavië, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Malta, San Marino, Servië, Slovenië, Triëst en Vaticaanstad. Uiteraard is de opbouw en uitvoering gelijk aan alle andere Michel catalogi dus daar zal ik het dit keer niet over hebben. Wat is er nieuw of vernieuwd? Natuurlijk zijn alle prijzen aangepast aan de huidige markt en zijn alle nieuwe uitgiften vermeld. De gehele catalogus is nog eens doorgelopen en diverse kleine fouten en verschrijvingen zijn gecorrigeerd. Veel zegels zijn opnieuw in gescand op een hogere resolutie. Bij Albanië, Triest en Slovenië zijn diverse nieuwe tanding variëteiten opgenomen. Het hoofdstuk dat de Bosnische postzegelboekjes behandelt is opnieuw opgesteld en aangepast met een verwijzing naar de basiszegels waardoor het een en ander makkelijker op te zoeken is. Bij Vaticaan stad is een nieuw opgedoken watermerk variant opgedoken. Met 1632 bladzijden, 20.500 illustraties en 86.000 prijsnoteringen is deze catalogus weer helemaal up-to-date.

Deel 4; Zuidoost Europa

In deel 4 worden de volgende postzegel uitgevende landen en gebieden behandeld: De Egeïsche eilanden, Bulgarije, Epirus, Griekenland met de autonome republiek Athos, Ikaria, de Ionische eilanden, Kreta, Oost-Roemenië, Roemenië, Samos, Trachië, Turks-Cyprus en Cyprus. Uiteraard is ook dit deel weer grotendeels opnieuw doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd, vooral op het prijzengebied. Ook in dit deel zijn de nieuwste uitgaven opgenomen. Veel prijs verhogingen bij de uitgaven van Griekenland, Samos en Trachië rond de eerste wereldoorlog. Diverse nieuwe typen en plaatfouten bij Roemenië. Bij Bulgarije zijn diverse nieuwe gegevens opgenomen zoals de geldigheidsduur van de zegels. Al met al vinden we in deze catalogus 1376 pagina's met 19.000 meestal kleuren illustraties en 74.000 prijsnotaties. Ook deze uitgave zal, mede door zijn vele kleurige postzegel afbeeldingen, niet alleen de traditionele verzamelaar maar ook de thematische verzamelaar kunnen bekoren.

 

Uiteraard zijn alle delen uitgevoerd met twee leeslinten en gebonden in een harde kaft. De delen zijn ook als "E-Book" verkrijgbaar in de "online library".  

Met ingang van 2020 heeft Michel besloten de indelingen van de catalogus (Europa) te wijzigen. Waren het voorheen 7 delen, nu gaan dat 16 delen worden.

Belangrijkste reden is natuurlijk dat de boeken te dik werden en er meer vraag kwam naar catalogussen met een of twee landen.

Bijgevoegd een overzicht van de 16 nieuwe delen. Alle delen gaan iets minder dan 50 euro kosten.