Postzegels verzamelen. Een hobby voor elke leeftijd.

 

Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, is het kopje nieuws, verandert in het kopje "ruil en handelsdagen in de regio". Op deze pagina staan de ruil en handelsdagen voor 2020.(tot en met december)

Natuurlijk voor zover ik dat heb door gekregen van de andere verenigingen. Als je hier dagen mist, dan graag een mailtje naar het mailadres van de vereniging. Het nieuws plaats ik in het vervolg onder het kopje Bestuursmededelingen.

 

Er is een begin gemaakt met plaatsen van artikelen. Deze artikelen vind je onder het kopje `Artikelen`.

Als je een leuk artikel hebt, dat je graag wilt delen, stuur het dan naar ondergetekende. Mag per mail of via deze website.

 

Het uitgifte programma van Post NL. is opgenomen onder het kopje `Nieuwe uitgiften Nederland`

 

NIEUW:

Onder het kopje Shop vinden jullie artikelen die de vereniging aanbiedt.

Bij de links vinden jullie een aantal leuke en interessante websites. Wij proberen deze lijst ook regelmatig aan te vullen. Natuurlijk staan we open voor suggesties van leden. Dus ben je `toevallig` aan een webadres gekomen en is het leuk om deze te delen geef dat dan door aan de secretaris.

 

BELANGRIJK: Als er op een van onze pagina´s een link wordt vermeld is deze opgeslagen als Hyperlink. Dat betekent dat je direct op deze link kunt klikken en daarna wordt doorgestuurd naar dat adres. De nieuwe pagina wordt geopend in een nieuwe omgeving. Dus na het sluiten daarvan kom je weer terug in de site van onze vereniging. (makkelijker kan ik het niet maken)

bij afbeeldingen: klik op de afbeelding en deze wordt uitvergroot

 

gebruik voor contacten of mededelingen: info@pzvhillegom.nl

Rob Peperkoorn, secretaris 

 

 

Ruilen

Tijdens de clubavond kan er ook geruild worden.
Neem ook eens wat ruilmateriaal mee. Misschien maakt u er een ander weer blij mee

 

Afspraken in de zaal van het Eiland n.a.v.. Corona.

 

 1. De zaal gaat ECHT pas open om 19.00 uur. Hierdoor heeft het bestuur en medewerkers ruim de tijd om alles klaar te zetten.

 2. Binnenkomen gaat op de gebruikelijke manier. Jullie lopen dan langs de garderobe en komen aan de achterkant (waar vroeger de verloting lag, naast de bestuurstafel) binnen.

 3. Iedereen die binnenkomt schrijft naam en telefoonnummer op bij Marga, die bij de entree van de zaal staat.

 4. Iedereen krijgt een volgnummer voor het bekijken van de kavels.

 5. Om 19.00 beginnen we met het bekijken van de kavels. Aan de hand van de volgnummers mogen 5 mensen de kavels bekijken. Als deze klaar zijn (we rekenen op ongeveer 15 minuten) zijn de volgende 5 leden aan de beurt.

 6. Niet meer dan 1 persoon bij de bar. Daar kun je wel gewoon via de normale weg naar toe. Ook het weer terug lopen naar de zaal gaat op de normale manier. Ga daar verstandig mee om.

 7. Voorlopig wordt er geen verloting gehouden om ruimte te krijgen voor het bekijken van de kavels.

 8. De opstelling in de zaal bestaat uit dubbele tafels, waar maximaal 4 leden aan kunnen zitten.

 9. Als de biednummers worden uitgedeeld houdt dan rekening met het volgende: bij het afrekenen en ophalen van de kavels zullen we dat doen op volgorde van de nummers. Wil je dus sneller naar huis, vraag dan om een laag biednummer. Maakt het je niet uit neem dan een hoger biednummer. Er is maar een lid bij de penningmeester en daarna bij de tafel om de kavels op te halen. Wij roepen de nrs om.

 10. Naar het toilet gaan, of even naar buiten om te luchten of te roken gaat door de deur naast de tafels van Jan Faas. Je komt dan achter het Eiland. Daarna loop je om naar de ingang, ga daar weer naar binnen om terug te gaan naar de zaal of om naar het toilet te gaan.

 11. Als we ons allen aan deze regels houden gaat het goed.

 12. Tot slot de laatste afspraak: houdt rekening met elkaar.