Postzegelvereniging Hillegom en omstreken
Postzegels verzamelen. Een hobby voor elke leeftijd.

Welkom op de website van de Postzegelvereniging Hillegom en omstreken

Hier vindt u actuele informatie omtrent de Postzegelvereniging Hillegom e.o. Mogen we u binnenkort begroeten op een van onze clubavonden?

 

Wij starten weer met de clubavonden. In het eerstvolgende clubblad vinden jullie een protocol waar we ons aan gaan houden. Wij denken, met de leiding van het Eiland, dat wij op deze manier een veilige omgeving kunnen scheppen om de avonden te laten plaatsvinden.

Ook onder het kopje Bestuursmededelingen vinden jullie de afspraken.

 

De eerstvolgende clubavond zal zijn op

vrijdag 25 september.

 

 

 

de volgende avonden staan voor:

23 oktober, 20 november en 18 december

 

U bent van harte welkom.

De clubavonden worden  gehouden in Dorpshuis ’t Eiland in Beinsdorp. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.00 uur. 
Elke clubavond is er een veiling, een verloting en een prijs op de presentielijst.

Toegang is gratis (wij vragen U wel om bij een tweede bezoek lid te worden van onze vereniging. Het lidmaatschap bedraagt 17 euro per kalenderjaar.)

Lid worden kunt U doen onder het kopje contact.